rozsiahle a dlhoročné skúsenosti -  audity spoločností  z rôznych oblastí podnikania  (bežné obchodné spoločnosti, stavebná výroba, chemický priemysel, hotely a hotelové siete,  verejne obchodovateľné spoločnosti a pod).

poskytovanie  audítorských a uisťovacích služieb  na vysokej profesionálnej úrovni.

naša dlhoročná stabilná a spokojná klientela

Ing. Zoltán Straka, audítor od 1993

vznik -január 2008

udva.pdf